VOL063嫩模木木夕Mmx私房白色蕾丝女仆装秀完美身材性感40P木木夕瑞丝馆

VOL063嫩模木木夕Mmx私房白色蕾丝女仆装秀完美身材性感40P木木夕瑞丝馆

此火一存,凡后天一切食物,下喉一刻,立刻煅炼。因内伤而致者,或饮食伤中,克伐过度;或房劳损阳,过于滋阴;或思虑用心过度;或偶感外邪,过于发散,以致元阳外越,或现斑点,或现通体紫红。

所以饮食健旺之人,肌肉丰隆,精神倍加,由其盗得天地生物之真气独厚也。大热者,阳竭于上。

此胃火太甚,津液将枯,急宜滋阴攻下为主。以外感论,客邪中其经,闭其清道,则阳气并于上而下降,阴气并于下而不升。

病人或七八日,发热恶热,烦躁不宁,口渴饮冷,脉健身轻,二便不利。伤于脾者,可与建中、理中汤。

腹胀可按而减者,不可下,里虚而邪未实也。而朦胧猜疑,病不多为医困乎?

滔水者,犯心之谓也。初起无论发于何部,或以桂枝汤部白芍,加香附、麦芽、栀子治之。

Leave a Reply